Traineeløp for kull 11 (2025-2027)

Hvilket sted og hvilke bedrifter vil DU jobbe for?

Vi jobber med å få på plass de ulike løpene til kull 11. Vi har medlemsbedrifter over store deler av Norge, så se hvilke løp vi setter sammen. Her er alle jobber spennende!

Agder

Rogaland

Vestland

Akershus:

Buskerud

Østfold:

Innlandet

Trøndelag

 

Deltakende bedrifter og organisasjoner i perioden

Asker kommune

Kommunalteknisk

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 97 000 innbyggere og ca. 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Traineestillingen vil tilhøre Plan og investering som er et godt og tverrfaglig ingeniørmiljø i virksomheten Vann og vannmiljø. Asker kommune er i sterk vekst og vi må hele tiden være i forkant av denne utviklingen med å tilrettelegge og styre utbygging av kommunal infrastruktur. Samtidig blir vi stadig utfordret av et våtere og villere klima som påvirker oss og stiller krav til god klimatilpasning og kloke miljø- og klimavalg.

 

Bærum kommune

Kommunalteknisk

Bærum kommune har både tettbebygde urbane strøk og mer landlige områder som inn mot Lommedalen. Med sine 118 588 innbyggere er de en av de mest befolkningsrike kommunene på Østlandet.

Avdeling vann og avløp er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av alle vann og avløpstjenester i kommunen, samt planer for fornyelse og nye anlegg.

Du kan lese mer om arbeidet i kommunen her.

AFRY- tidligere ÅF og Pöyry

Rådgiver

AFRY er en internasjonal ingeniør- og designvirksomhet som fokuserer innen sektorene energi, industri og infrastruktur. Med dyktige medarbeidere og teknologi skaper vi bærekraftige og fremtidsrettede løsninger.

AFRY i Norge har over 800 medarbeidere og kontorer i Oslo, Trondheim, Molde, Ålesund, Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Narvik og Stavanger. Avdelingen for vann og miljøteknikk sitter på Lysaker i Bærum kommune. 

Les mer her.

Drammen kommune

Kommunalteknisk

Elvebyen Drammen ligger i Buskerud fylke, sentralt på Østlandet. Det bor over 69 000 innbyggere i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Avdeling for vann og avløpstjenester i Drammen kommune deltar i et Godt Vann Drammensregionen, hvor formålet med prosjektet er å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til alle innbyggerne i området. Ved å samarbeide får kommunene løst mange oppgaver de ikke har ressurser til å håndtere på egen hånd. 

Les mer om arbeidet i Drammen kommune her. 

 

Indre Østfold kommune

Indre Østfold er en ny storkommune i Viken fylke, helt på grensa til Sverige. Kommunen er satt sammen av 5 tidligere små og store kommuner, og ble etablert høsten 2020. Kommunen har jobbet intenst med å samkjøre ulike kulturer og infrastruktur, og har fått etablert et spennende fagmiljø.Som sammenslått kommune er det mange spennende utfordringer å ta tak i på alle tekniske områder, og spesielt vann og avløp. 

Årnes vannverk

Vannverk

Årnes Vannverk SA er blant de eldste vannverkene i landet. Bedriften ble stiftet i 1909, og er organisert som et samvirkeforetak. Vannverket leverer vann til 2/3 av Nes kommune og bruker Dragsjøen som drikkevannskilde. Vannverket er fremoverlent og har spennende prosjekter med videre utvikling av renseprosessen.

Les mer her

Glitrevannverket

Vannverk

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Lier, Røyken, Drammen og Nedre Eiker. Hovedformålet til Glitrevannverket er å forsyne sine eierkommuner med godt, nok og sikkert vann gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av vannkilder og vannforsyningssystem.

Glitrevannverket eier og driver fire vannbehandlingsanlegg som leverer vann til ca 150 000 mennesker i de fire eierkommunene, i Frogn og deler av  Sande kommune. Vannkildene er Glitre, Røysjø og Holsfjorden.

 Les mer her

 

Veflen Entreprenør AS

Entreprenør

Veflen Entreprenør AS har i stor grad spesialisert seg på leveranser av kabelanlegg for Teleselskaper og Energiverk, Fjernvarmeanlegg, VA-anlegg samt andre samferdselstekniske anlegg i sterkt trafikkerte områder.

Holmestrand kommune

Kommunalteknisk

Nye Holmestrand kommune oppstod i 2020 etter en sammenslåing av Sande, Hof og Holmestrand. KOmmunen har lanng kyststripe og et stort innlandsklima, med dittop utfordringer innen kommunalteknisk sektor. Samtidig er kommunen offensiv og tør å satse på nye løsninger. 

Sweco avd Sarpsborg

Konsulent

Sweco er Europas største arkitekt- og ingeniørselskap. Deres rådgivertjenester spenner bredt; fra store vann- og energiprosjekter, til effektive og miljøvennlige transportløsninger og utviklingen av byer og grønne områder. Sweco har en flerfaglig tilnærming til sine prosjekter og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte. På kontoret i Sarpsborg blir du en del av et tverrfaglig og sosialt arbeidsmiljø der du får prosjektere VA-løsninger for deres kunder i samarbeid med dyktige kollegaer.

Mer info om vann og avløp i Sweco finner du her: https://www.sweco.no/vare-tjenester/infrastruktur/vann-avlop-og-overvann/

Trondheim kommune

Kommunalteknisk

Trondheim kommune har over 180 000 innbyggere.Kommunalteknikk, Avdeling vann, avløp og renovasjon, eier og forvalter vann-, avløps- og renovasjonsanleggene i Trondheim kommune. De har overordnet ansvar for VAR-systemet samt planlegging og prosjektering av anlegg.  Totalt er de 80 ansatte ved avdelingen.

Les mer her

Melhus kommune

Kommunalteknisk

Melhus kommune drifter og vedlikeholder VA-infrastruktur til 3200 boliger og 230 næringsdrivende.

Her kan du lese om Teknisk drift i Melhus sine VA-prosjekter.

 

Trym

Entreprenør

Trym Bygg AS er en erfaren totalentreprenør som utfører alle typer større byggeoppdrag for private og offentlige byggherrer. Selskapet har ca. 100 ansatte, og er en stor samarbeidspartner i Trøndelag.

Les mer om Trym her.

Sulzer Pumps Wastewater Norway AS

Leverandør

Sulzer Pumps Wastewater Norway AS har i 25 år designet, produsert, montert og videreutviklet renseteknologi som mekanisk og kjemisk renser partikler fra drikkevann, avløpsvann og prosessvann. Vi er en liten og sammensveiset gjeng lokalisert på Sotra, i Trondheim og på Tranby. Hos oss får du følge prosjekter fra design til igangkjøring. Kundene våre er i hovedsak små og mellomstore kommuner i hele Norge. Vår visjon: Rent vann til alle! Vår misjon er å være en ledende leverandør av kompakte og energieffektive løsninger for vann- og avløpsvannbehandling – som sikrer nok rent vann til alle i verden. Nordic Water har vært en del av Sulzer AG siden februar 2021. Våre produkter selges over hele verden gjennom et nettverk av representanter og forhandlere. Nordic Water omsetter for ca 50 millioner NOK og har 17 teknikere, ingeniører og prosjektledere i Norge.

 

Trondheim bydrift

Kommunalteknisk

Trondheim kommune har over 180 000 innbyggere.KTrondheim bydrift er ansvarlig for drift av vann- og avløpsanlegg, ledningsnett og veg i tillegg til alle idrettsanlegg, svømmehaller og skiløyper. 

Les mer om Trondheim byddrift her. 

Orkland kommune

Kommunalteknisk

Orkland kommune ble etablert i 2020 etter en sammenslåing av flere kommuner sør-vest i Trøndelag. Kommunen har et langstrakt og variert ledningsnett og flere vann- og avløpsanlegg. Som en fremoverlent kommune med flere større industribedrifter skjer det mange spennende utfordringer i området!

 

Les mer om Orkland kommune her. 

 

 

Driftsassistansen i Østfold

Interkommunalt

Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) er et interkommunalt selskap som eies av 17 kommuner i Østfold. DaØ fungerer som et kompetansesenter for kommunene innen VA-området. Selskapet ble opprettet som et interkommunalt samarbeid om avløp i 1997. Ordningen ble videreført på fast basis fra Januar 2000 og senere utviklet i tråd med eierkommunenes behov for teknisk VA-kompetanse.

Våler i Østfold

Kommunalteknisk

Våler kommmune er en mindre kommune i tidligere Østfold, med mye landbruk og noe tettbebyggelse. Kommunen har stor fokus på funksjoneller løsninger for sine innbyggere. Kommunen har flere vannverk og mindre renseanlegg og en stab som er løsningsorientert og tilgjengelig. Kommunen har et tett samarbeid med Movar, hvor deler av kommunen er tilknyttet, og er flinke til å benytte Driftsassistansen i Viken som rådgiver ved driftsutfordringer. 

Kristiansand kommune

Kommunalteknisk

Den første offentlige vannledning i Kristiansand ble anlagt i 1840. Det var en 3” treledning som ble anlagt fra Stampane ned Festningsgaten til en vannpost på torvet. Kristiansand kommune har en lang tradisjon innen VMT. Kommunen er også i en sammenslåing, noe som  vil gjøre Kristiansand til en av landets største kommuner. Kristiansand har inngått samarbeid med Lillesand og Arendal, og har tenkt følgende oppgaver i traineeløpet: Forbedring av prosesser for driften av avløpsnettet og renseanlegg

Kjeldaas AS

Entreprenør

Kjeldaas er en erfaren entreprenør som hver dag jobber for å levere robuste og solide løsninger innen vei, vann og avløp på hele Østlandet. Våre virksomhetsområder er anleggsdrift og rørfornyelse.

Les mer her.

Porsgrunn kommune

Kommunalteknisk

En spennende kommune i Grenlandsområdet, med typiske byutfordringer innen infrastruktur og overvann. 

Skien kommune

Kommunalteknisk

En spennende kommune i Grenlandsområdet, med typiske byutfordringer innen infrastruktur og overvann. 

Arendal kommune

Kommunalteknisk

Arendal kommune er en kystkommune på Sørlandet som har over 45 000 innbyggere, og er en del av Raet nasjonalpark. Arendal by feirer 300 årsjubileum 2023, og skal arrangere The tall ship race denne sommeren. Arendal har etablert seg som en kjent arrangør og årlig arrangeres blant annet Arendalsuka, Fremtidens kommuner, TEDx og Canalstreet.

Arendal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. I tillegg til at det skjer mye i og rundt Arendal kommune i forbindelse med etableringen av batterifabrikk, setter innbyggerne våre store krav til oss, slik at vi må finne gode og effektive løsninger innenfor gitte rammer på hvordan vi skal løse utfordringene. Enheten Kommunalteknikk og geodata er en av virksomhetene innenfor Arendal kommunes tekniske tjenester, og er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. For å sikre rent vann i kranen og i naturen arbeider Arendal kommune aktivt med å redusere forurensning. VA-medarbeiderne har opparbeidet seg høy tillit blant kommunens politikere. Bli med å gjøre en forskjell både for oss og naturen!

I traineeløpet sammen med Kristiansand og Arendal kommuner skal traineen hos oss innom Prosjektarbeid, i tett samarbeid med Prosjektleder og Byggeleder, på ulike VA-prosjekte

Lillesand kommune

Kommunalteknisk

Lillesand er en spennende kommune, som både er tradisjonsrik og under sterk utvikling! Vi har rik kystkultur, vakre uthavner og Blindleia som er sørlandsskjærgård på sitt flotteste. Lillesand kommune er en kommune i vekst og står overfor store og spennende utbyggingsprosjekter i årene som kommer.

Enhet for vann og avløp har ansvar for drift og vedlikehold av den kommunale vann- og avløpsinfrastrukturen. Enheten har også ansvar for investeringsprosjekter innenfor fagområdet, samt oppfølging av private avløpsanlegg i kommunen. 

Planene for en traineemodul omfatter Driftsoptimalisering – reduksjon av fremmedvann og lekkasjer iht. strategiplaner.

HIAS

Interkommunalt selskap

HIAS IKS er et interkommunalt selskap, som er anleggseier og tjenesteleverandør på områdene vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Hias eier og drifter vannbehandlingsanleggene i Hamar og Stange og avløpsrenseanlegget i Ottestad, ca. 70 kilometer overføringsledning, ti pumpestasjoner, seks høydebasseng og seks målestasjoner. 

Les mer her

 

Norsk Vann

Organisasjon

Norsk Vann er en interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge. Organisasjonen skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling.

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 370 kommuner med ca. 95 % av Norges innbyggere. Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom kontingenter fra medlemmene og brukerbetaling for kurs og andre bestilte tjenester. Leverandører, rådgivere m.m. kan være tilknyttede medlemmer.

Les mer her.

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Læringsarena

Senteret er åpnet og klare med spennende muligheter til å teste armatur og ulike typer ledningsnett. Her kan du søke og lytte på vannlekkasjer, skru på blågods og teste kjøring av utstyr i ledningsnettet. Senteret skal være en attraktiv fasilitet for opplæring, forskning utvikling og utprøving i fremtidsrettet vanninfrastruktur. Her skal brukere lære, opparbeide ny kunnskap og utvikle nye produkter og tjenester. Leveransen skjer gjennom kurs og undervisning, demonstrasjon og formidler, samt FoUI, teknologiutvikling og testing.

Sundquist AS

AS Oscar Sundquist er en bygg- og anleggsentreprenør med base i Kirkenes, Sør-Varanger. Vår grunnholdning er “Anleggsarbeid med omtanke”, noe som innebærer å utføre våre arbeider med omtanke for våre kunder, ansatte, eiere, samfunn og miljø!

Bergen Vann

Kommunalteknisk

Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. De leverer trygt og godt drikkevann, og bidrar gjennom utstrakt avløpsrensing til en renere Byfjord og et bedre nærmiljø.

Den kommunale vannforsyningen i Bergen dekker 96% av byens befolkning det er over 260 000 innbyggere!

Stavanger kommune

Kommunalteknisk

Vann og avløp i Stavanger kommune har hovedansvaret for kommunens vann- og avløpsanlegg. De har rundt 50 medarbeidere som bygger ut, forvalter, drifter og vedlikeholder anleggene.

Etaten er inndelt i Forvaltnings-, Myndighets- og Produksjonsavdelingen.

IVAR IKS

Interkommunalt selskap

IVAR er et interkommunalt selskap eid av tolv kommuner i Rogaland. IVAR er med på å løse flere viktige samfunnsoppdrag gjennom trygg vannforsyning, bærekraftig avløpsrensing og god gjenvinning av avfall. Vårt mål er å kontinuerlig jobbe for å bedre utnytte ressursene vi mottar og behandler hver dag. Vi resirkulerer derfor tørt slam fra renseanleggene våre, i tillegg til å produsere biogass og gjødsel.

Sammenlagt driver vi kommunaltekniske fellesanlegg for over 360.000 innbyggere. Vår visjon er et samfunn der ingenting går til spille.

Sandnes kommune

Kommunalteknisk

Sandnes kommune er en stor kommune i norsk målestokk, med ca. 76000 innbyggere. Kommunen har hovedansvar for drift og vedlikehold av VA-infrastruktur. I tillegg til å være medeier av IVAR IKS har kommunen egne vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg.

Se Sandnes kommune sin hovedplan vann her.

ØyVAR AS er den fremste næringsmiddel- og miljøbedriften i nye Øygarden kommune. De sørger for å levere drikkevann av svært god kvalitet og tar hånd om, og renser, avløpsvannet. De tømmer septikanlegg og tar hånd om avfallet i kommunen.