Bli trainee!

Søk traineeVANN her!

Du kan nå søke stilling som traineeVANN. Søknadsfristen er 15.1.2019

Har du lyst til å jobbe med vann?

Vi søker deg som ønsker en fremtid i vannbransjen

Har du en egnet bakgrunn?

For eksempel bachelor eller master med bransjerelaterte fag?

Er du i starten av din arbeidskarriære?

Fra nyutdannet til 2 års erfaring er passe.

v

Kan du norsk?

Du må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Om søknadsprosessen

Søknad

Når: Fra 1. Desember 2018 – 15. Januar 2019

Man søker via søknadsportalen til webrecruiter (link lengre opp) og følger de stegene som er der. 

Etter at søknadsfristen er gått ut vil aktuelle kandidater for de ulike regionene bli vurdert av bedriftene, hvor de best kvalifiserte vil få tilbud om å delta på en opptaksdag. Vi jobber hele tiden aktivt med å få med flere bedrifter til ordningen. Derfor vil aktuelle bedrifter som tar i mot trainee muligens ikke inkludere alle medlemsbedrifter, men på den andre siden er det mulighet for at det dukker opp nye!

Tips til søknaden: Vi er ute etter de som ønsker seg en karriere innen vannbransjen.  Det er veldig lurt om din motivasjon for en jobb innen bransjen kommer godt frem i søknaden. 

Opptaksdag

Når: Begynnelsen av Mars. 1.dag

Opptaksdagen vil foregå i nærheten av Oslo lufthavn med alle aktuelle kandidater, bedrifter og Norsk Vann. Her vil man gjennomføre intervju og gruppeoppgaver, få informasjon om ordningen og bransjen generelt. 

Etter at opptaksdagen er fullført vil bedriftene innstille på ønskede kandidater, som deretter vil få tilbud om traineeplass. 

Tilbud om plass og oppstart

Kandidater som er aktuelle vil få tilbud om plass kort tid etter opptaksdagen. Normalt sett tar prosessen noen uker. 

Oppstart hos traineebedriften er 2. September. 

Kompetanse

Tidligere traineer hatt forskjellige bakgrunn fra ingeniørrelaterte fag som vann og miljøteknikk, bygg, maskin, kjemi og biologi . Det er flere forskjellige utdanninger som kan egne seg innenfor vannbransjen. 

Du må ha minimum en bachelor innen bransjerelaterte fag. Traineeprogrammet passer godt for nyutdannede eller for de med 1-2 års erfaring innen bransjen. 

 

Ofte stilte spørsmål

Jeg har ingen vannrelaterte fag, kan jeg allikevel søke?

Det er en fordel om man har hatt vannrelaterte fag, men det er ingen absolutt kriterie for å søke. Tidligere har også personer med annen teknisk eller miljøfaglig bakgrunn også fått tilbud om traineeplass.

Hvordan lønnes en trainee?

Traineelønnen er lik for alle traineer uavhengig av utdanningsnivå. Den fastsettes i samarbeid med de forskjellige bedriftene. Generelt sett kan man si at lønnen er konkurransedyktig. 

Under regioner, jo færre jeg velger er det mindre sjanse for å få jobb?

Det er viktig at du kun velger de regionene du ønsker å jobbe i. Man blir ikke en mindre attraktiv kandidat selv om man velger kun for enkelte regioner. Man blir dog ikke vurdert av de andre regionene om man ikke huker av for dem.  

Hvilke regioner er det som rekrutterer ved dette opptaket?

Parallelt med søknadsprosessen jobber vi for å få på plass flere traineeregioner, det vil derfor kunne bli annonsert på hovedsiden om det skulle komme flere regioner til. 

Har du spørsmål  kontakt koordinator for traineeVANN Martin Stensland

Epost

Søk traineeVANN her!

Du kan nå søke stilling som traineeVANN. Søknadsfristen er 15.1.2019

Vangsvegen 143, 2321 Hamar

62 55 30 30 (sentralbord)

Martin Stensland

Twitter

Facebook