Bli trainee!

Har du lyst til å jobbe med vann?

Vi søker deg som ønsker en fremtid i vannbransjen.

Har du en egnet bakgrunn?

For eksempel bachelor eller master med bransjerelaterte fag?

Er du i starten av din arbeidskarriere?

Fra nyutdannet til 2 års erfaring er passe.

v

Kan du norsk?

Du må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Om søknadsprosessen

Søknad

Du sender din søknad via vår søknadsportal webcruiter. Etter at søknadsfristen er gått ut vil aktuelle kandidater for de ulike regionene bli vurdert av bedriftene, De best kvalifiserte vil få tilbud om å delta på en opptaksdag. Vi jobber hele tiden aktivt med å få med flere bedrifter til ordningen. Derfor vil aktuelle bedrifter som tar i mot traineer muligens ikke inkludere alle medlemsbedrifter, men på den andre siden er det mulighet for at det dukker opp nye!

Tips til søknaden: Vi er ute etter de som ønsker seg en karriere innen vannbransjen.  Det er veldig lurt om din motivasjon for en jobb innen bransjen kommer godt frem i søknaden. 

Opptaksdag

Etter søknadsfristen plukker bedriftene ut aktuelle kandidater til sitt løp. Disse kandidatene inviteres til en opptaksdag. Her vil det gjennomføres intervju og gruppeoppgaver, og det vil bli mulig å få informasjon om ordningen og bransjen generelt. 

Etter at opptaksdagen er fullført vil bedriftene innstille på ønskede kandidater, som deretter vil få tilbud om traineeplass. 

Tilbud om plass og oppstart

Kandidater som er aktuelle vil få tilbud om plass kort tid etter opptaksdagen. 

Oppstart i 1. modul er 1. september etter opptaksdagen er gjennomført. 

Kompetanse

Tidligere traineer hatt forskjellige bakgrunn fra ingeniørrelaterte fag som vann og miljøteknikk, bygg, maskin, kjemi og biologi. Det er flere utdanninger som kan egne seg innenfor vannbransjen. 

Du må ha minimum en bachelor innen bransjerelaterte fag. Traineeprogrammet passer godt for nyutdannede eller for de med inntil 2 års erfaring innen bransjen.  

Du må snakke og skrive godt norsk. You have to speak og write fluent Norwegian.

 

Ofte stilte spørsmål

Jeg har ingen vannrelaterte fag, kan jeg allikevel søke?

Det er en fordel om man har hatt vannrelaterte fag, men det er ingen absolutt kriterie for å søke. Tidligere har også personer med annen teknisk eller miljøfaglig bakgrunn også fått tilbud om traineeplass.

Hvordan lønnes en trainee?

Traineelønnen er lik for alle traineer uavhengig av utdanningsnivå. Lønnen er konkurransedyktig og gjenspeiler faglig tyngde, opplæring, utvikling og oppstart i bransjen. I tillegg til den fysiske lønnen kommer kompetanseprogrammet som en ulønnet utviklingsmulighet.

Under regioner, jo færre jeg velger er det mindre sjanse for å få jobb?

Det er viktig at du kun velger de løpene du ønsker å jobbe i. Man blir ikke en mindre attraktiv kandidat selv om man velger kun for enkelte løp. Man blir dog ikke vurdert av de andre løpene om man ikke huker av for dem.  

Hvilke regioner er det som rekrutterer ved dette opptaket?

Parallelt med søknadsprosessen jobber vi for å få på plass flere traineeløp, det vil derfor kunne bli annonsert på hovedsiden om det skulle komme flere løp til. 

Vangsvegen 143, 2321 Hamar

62 55 30 30 (sentralbord)

Ingrid Holøyen Skjærbakken

Twitter

Facebook