Har du lyst til å jobbe med vann?

Vi søker deg som ønsker en fremtid i vannbransjen.

Har du en egnet bakgrunn?

For eksempel bachelor eller master med bransjerelaterte fag?

Er du i starten av din arbeidskarriere?

Fra nyutdannet til 2 års erfaring er passe.

v

Kan du norsk?

Du må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Søk om å bli trainee i traineeVANN!

traineeVANN er et landsdekkende traineeprogram innen vann og miljøteknikk. Vi tilbyr et 24 måneders program med inntil 3 forskjellige bedrifter, kulturer og muligheter. Programmet er en ypperlig mulighet til å skaffe seg en bred kompetanse innenfor vannbransjen og få en flygende start på din vannkarriere.

Om traineeVANN

TraineeVANN – en fantastisk start på karrieren!

TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram over 24 måneder hvor du er innom inntil 3 forskjellige bedrifter. Det er en ypperlig mulighet til å skaffe seg bred kompetanse, stort nettverk og en god start på arbeidslivet!

Vannbransjen er stor og kompleks, med mange aktører, utfordringer, prosesser og arbeidsoppgaver. Vi forsøker å sette sammen traineeløpene våre slik at du som kandidat får oppleve denne bredden, og tilegner deg kunnskap og erfaringer som gjør deg attraktiv i hele bransjen vår.

Som trainee får du i tillegg del i et personlig tilpasset kompetanseprogram, som både skal gjøre deg tryggere på deg selv og forberede deg på å ta ulike roller i arbeidslivet. Her er vi blant annet innom prosjektledelse, kommunikasjon og påvirkning, personlighetstyper stressmestring, team og samspill for å nevne noe.   

Her kan du se hvilke traineestillinger vi tilbyr.

Hvem kan bli trainee?

Vi søker deg som har lyst til å jobbe med og ta vare på verdens viktigste ressurs – vannet vårt. Du har bachelor- eller masterutdanning, gjerne med bransjerelaterte fag. Programmet retter seg mot nyutdannede og de helt ferske i arbeidslivet med inntil 2 års erfaring. Du må også beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig. 

To become a trainee you have to be fluent in written and spoken Norwegian.

Frister og viktige tidspunkter

Søknadsfristen for kull 11 er oktober 2024

Opptaksdag blir medio november 2024.

Oppstart for kull 11 er 1. september 2025

Traineeperioden for kull 11 er fra 1. september 2025 til 31. august 2027.

Traineeperioden er delt i tre moduler:

  • 1. september – 30. april
  • 1. mai – 31. desember
  • 1. januar – 31. august

Norsk Vann

Initiativtaker til traineeVANN er Norsk Vann, den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Vi skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 324 kommuner, med ca. 98% av Norges innbyggere. En rekke leverandører, rådgivningsselskaper og andre aktører er tilknyttede medlemmer.

 For mer informasjon om Norsk Vann besøk deres nettside.

Kontaktperson for treineeVANN:

Ingrid Holøyen Skjærbakken, rådgiver i avdeling for Kompetanse, kommunikasjon og administrasjon, Norsk Vann

Vil din bedrift ha en VANNtrainee?

Er din bedrift en virksomhet innen vannbransjen og medlem av Norsk Vann kan du delta i landets beste traineeordning som lærebedrift. Da får du tilgang til unge, ivrige medarbeidere, med oppdatert kunnskap om det siste innen forskning og utvikling, og en glimrende rekrutteringsarena.

Ta kontakt med Norsk Vann ved rådgiver Ingrid Holøyen Skjærbakken for mer informasjon eller signalisere interesse

 

Birgit Terum

Birgith Øverby Terum var trainee i perioden 2020-2022. I traineeperioden sin var hun innom Våler kommune i Viken, Driftsassistansen i Viken og MOVAR IKS. 

Vangsvegen 143, 2321 Hamar

62 55 30 30 (sentralbord)

Ingrid Holøyen Skjærbakken

Twitter

Facebook