Velg en side

Vil du bli vanntrainee?

Vi søker nå etter ivrige unge som er på jakt etter meningsfulle oppgaver i 2019–20.

Klikk på figuren til venstre eller følg denne linkenfor å søke.

Og ikke vent for lenge … Søknadsfristen er 31. november.

Søk og så sees vi snart!

Har du lyst til å jobbe med vann?

Vi søker deg som ønsker en fremtid i vannbransjen

Har du en egnet bakgrunn?

For eksempel bachelor eller master med bransjerelaterte fag?

Er du i starten av din arbeidskarriære?

Fra nyutdannet til 2 års erfaring er passe.

v

Kan du norsk?

Du må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Om traineeVANN

Norsk Vann

Initativtaker til traineeVANN er Norsk Vann, som er en interesse- og kompetanseorganisasjon for den norske vannbransjen. Medlemmene, som i hovedsak er kommuner og kommunalt eide selskaper, sørger for vann- og avløpstjenester til 95 % av innbyggerne.

Norsk Vann jobber bl.a. for økt synlighet, hensiktsmessige rammebetingelser, kunnskaps- og teknologiutvikling og tilstrekkelig kompetanse i vannbransjen i Norge.

Traineeprogrammet

TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram. Vi tilbyr et 18 måneders program med inntil 3 forskjellige bedrifter, kulturer og muligheter. Programmet er en ypperlig mulighet til å skaffe seg en bred kompetanse innenfor vannbransjen.

Gjennom å jobbe i tre forskjellige plasser vil du få forskjellige arbeidsoppgaver, du vil få innsyn i utfordringene til vannbransjen som helhet og ha innsikt i de forskjellige rollene i vannbransjen. TraineeVANN vil bidra til at det blir et kompetanseløft i vannbransjen.

Ut i felt med Kirkens Nødhjelp

Traineeprogrammet gir et internasjonalt perspektiv gjennom en mulig felttur med Kirkens Nødhjelp. Litt avhengig av Kirkens Nødhjelps arbeid kan traineene bli sendt ut til et av Kirkens Nødhjelps sine innsatsområder og få innblikk i vann og sanitasjon i bistand- og utviklingssammenheng. Før avreise vil traineene bli sendt på nødvendige kurs.

Kompetanseprogram

Som en del av traineeprogrammet inngår det et kompetanseprogram som jobber opp mot temaer som:

  • Selvledelse og lederskap
  • Team og samspill
  • Den lærende organisasjonen
  • Endringsledelse
  • Kommunikasjon
  • Retorikk og gjennomslagskraft
  • Møteledelse
  • Innovasjon og næringsutvikling
  • Stressmestring
  • VA-faglige temaer

Frister og viktige tidspunkt

Søknadsfrist: 30. november 2017
Traineens dag – intervju: medio januar 2018
Tilbud om traineeplass: 1. februar 2018
Oppstart i praksisbedrift: 1. september 2018

Patrick Bakke har vært trainee for Oslo VAV, her står han utenfor Skullerud vannbehandlingsanlegg i Oslo.

Merete Stange Sørum, Trainee

Merete Stange Sørum, fra Bærum, og en av tre traineer som fikk plass i det første traineekullet. – TraineeVANN er en unik mulighet til å se og oppleve mange sider av vannbransjen på kort tid. Opptaksdagen var en veldig positiv opplevelse. Jeg likte at det var en likeverdig interesse fra begge parter og at det var lagt godt til rette for at bedrifter og kandidater kunne snakke uformelt sammen, om ønsker og behov.

Hun håper på et opplegg der bedriftene har samarbeidet slik at det er en viss sammenheng i arbeidsoppgaver og tema for hele praksisperioden. – Også håper jeg selvsagt at bedriftene synes det er verdifullt å ha meg der også, at jeg klarer å bidra med noe på den korte tiden jeg er der.

Merete synes det er utrolig bra at bransjen har gått sammen om et slikt opplegg. – Jeg tror det er en veldig god måte å få flere til å åpne øynene for alle mulighetene man har. Konsulentbransjen er veldig god på å rekruttere nyutdannede, og traineeordningen vil kunne belyse alle de spennende oppgavene man har i for eksempel kommunene og leverandørbedriftene.

Vangsvegen 143, 2321 Hamar

62 55 30 30 (sentralbord)

Omar Gamal

Twitter

Facebook

Send søknad nå!

Vi åpner for nye søknader 1. oktober 2017.

Søknadsfristen er 30.11.17. Klikk på lenken og fyll ut skjemaet. CV, (norsk og engelsk), karakterutskrift, bilde og søknadsbrev må legges ved. Siden vi har traineer over hele landet er det lurt at du har tenkt over om det er en spesiell region du helst vil til, eller om du vil uansett plassering vil være en del av vår spennende vannbransje.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt.

Deltagende bedrifter