Vannbransjens traineeordning

Har du lyst til å jobbe med vann?

Vi søker deg som ønsker en fremtid i vannbransjen

Har du en egnet bakgrunn?

For eksempel bachelor eller master med bransjerelaterte fag?

Er du i starten av din arbeidskarriære?

Fra nyutdannet til 2 års erfaring er passe.

v

Kan du norsk?

Du må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Om traineeVANN

Norsk Vann

Initiativtaker til traineeVANN er Norsk Vann. Norsk Vann er Norges interesse- og kompetanseorganisasjon for den norske vannbransjen. Medlemmene, som i hovedsak er kommuner og kommunalt eide selskaper, sørger for vann- og avløpstjenester til 95 % av innbyggerne. Norsk Vann jobber bl.a. for økt synlighet, hensiktsmessige rammebetingelser, kunnskaps- og teknologiutvikling og tilstrekkelig kompetanse i vannbransjen i Norge.

Traineeprogrammet

TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram. Vi tilbyr et 24 måneders program med inntil 3 forskjellige bedrifter, kulturer og muligheter. Programmet er en ypperlig mulighet til å skaffe seg en bred kompetanse innenfor vannbransjen.

Gjennom å jobbe tre forskjellige plasser vil du få forskjellige arbeidsoppgaver, du vil få innsyn i utfordringene til vannbransjen som helhet og ha innsikt i de forskjellige rollene i vannbransjen. TraineeVANN har som hensikt å gi et kompetanseløft i vannbransjen.

Kompetanseprogram

Som en del av traineeprogrammet inngår det et kompetanseprogram. Kompetanseprogrammet har som hensikt å gi traineene en annen kompetanse en man tradisjonelt lærer på skolebenken eller ute i bedrift.

  • Prosjektledelse
  • Møteledelse
  • Retorikk og taleteknikk
  • Stressmestring
  • Og mye mer…

Frister og viktige tidspunkt

Søknadsfrist er nå løpt ut. Rekruttering av neste kull vil starte høsten 2019

 

Info til trainee-virksomhet:

Ønsker din virksomhet å melde seg inn i traineeVANN. Trykk her.

Koordinator for traineeVANN
Martin Stensland
E-post

Patrick Bakke har vært trainee for Oslo VAV, her står han utenfor Skullerud vannbehandlingsanlegg i Oslo.

Vangsvegen 143, 2321 Hamar

62 55 30 30 (sentralbord)

Martin Stensland

Twitter

Facebook

Deltagende bedrifter