Har du lyst til å jobbe med vann?

Vi søker deg som ønsker en fremtid i vannbransjen.

Har du en egnet bakgrunn?

For eksempel bachelor eller master med bransjerelaterte fag?

Er du i starten av din arbeidskarriere?

Fra nyutdannet til 2 års erfaring er passe.

v

Kan du norsk?

Du må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Om traineeVANN

Norsk Vann

Initiativtaker til traineeVANN er Norsk Vann. Norsk Vann er Norges interesse- og kompetanseorganisasjon for den norske vannbransjen. Medlemmene, som i hovedsak er kommuner og kommunalt eide selskaper, sørger for vann- og avløpstjenester til 95 % av innbyggerne. Norsk Vann jobber bl.a. for økt synlighet, hensiktsmessige rammebetingelser, kunnskaps- og teknologiutvikling og tilstrekkelig kompetanse i vannbransjen i Norge.

Traineeprogrammet

TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram. Vi tilbyr et 24 måneders program med inntil 3 forskjellige bedrifter, kulturer og muligheter. Programmet er en ypperlig mulighet til å skaffe seg en bred kompetanse innenfor vannbransjen.

Gjennom å jobbe tre forskjellige plasser vil du få forskjellige arbeidsoppgaver, du vil få innsyn i utfordringene til vannbransjen som helhet og ha innsikt i de forskjellige rollene i vannbransjen. TraineeVANN har som hensikt å gi et kompetanseløft i vannbransjen.

Kompetanseprogram

Som en del av traineeprogrammet inngår det et kompetanseprogram. Kompetanseprogrammet har som hensikt å gi traineene en annen kompetanse en man tradisjonelt lærer på skolebenken eller ute i bedrift.

    • Prosjektledelse
    • Møteledelse
    • Retorikk og taleteknikk
    • Stressmestring
    • Og mye mer…

Frister og viktige tidspunkt

Søknadsfrist for kull 9 er 1. oktober 2022

Oppstart for kull 9 er 1. september 2023.

Traineeperiode kull 9: 1. september 2023- 31. august 2025.

Modulene går: 1/9-30/4, 1/5 – 31/12, 1/1 – 31/8

Info til trainee-virksomhet:

Ønsker din virksomhet å melde seg inn i traineeVANN får du info her.

Koordinator for traineeVANN
Ingrid Holøyen Skjærbakken
Norsk Vann

 

Birgit Terum

Birgith Øverby Terum er trainee i perioden 2020-2022. I traineeperioden sin er hun innom Våler kommune i Viken, Driftsassistansen i Viken og MOVAR IKS. 

Vangsvegen 143, 2321 Hamar

62 55 30 30 (sentralbord)

Ingrid Holøyen Skjærbakken

Twitter

Facebook

Deltagende bedrifter