Tidligere traineer

Andreas Walle

Andreas Walle

Kull 4

Utdanning: Energiingeniør, Høgskulen på Vestlandet og bachelor i biologi, Universitetet i Bergen

Traineesteder: Ringsaker kommune og Norsk Vann

 

Jeg fattet interesse for vann- og miljøteknikk fordi jeg vil arbeide i en bransje der jeg får bruke hele spekteret av utdanningen min, både teknisk og miljørettet. En kamerat og tidligere trainee anbefalte meg å søke traineeVANN.

Hittil i traineeforløpet har jeg fått et unikt innblikk i hvordan en kommune forvalter vannressursene sine, og hva slags utfordringer de står stilt ovenfor i fremtiden. I min tid i Ringsaker kommune har jeg vært med ut på drift og vedlikehold av ledningsnettet i kommunen, jobbet på vannverk og renseanlegg og drevet med lekkasjeproblematikk. I tillegg er jeg med på et prosjekt der vi tester ut en ny type radioteknologi for å fjernavlese vannmålere hos abonnentene. På nyåret skal jeg se på muligheter for å energioptimalisere VA-anleggene i kommunen.  Ingen dag er lik som trainee!

Det er lett å glemme, men VA-infrastrukturen er uhyre viktig for samfunnet slik vi kjenner den. Bransjen har et stort rekrutteringsbehov, og med mye utbygging og spennende utfordringer vil jeg anbefale alle nyutdannede ingeniører å vurdere VA. Norsk Vann sitt traineeprogram vil gi deg en bred erfaring innenfor dette store fagfeltet, og er en gyllen mulighet for de som vil ha en praktisk start på arbeidslivet.

Ragnhild Stamer Ekerholt

Ragnhild Stamer Ekerholt

Kull 3

Utdanning: Bachelor i samfunnsøkonomi og master i Industriell Økologi – begge fra NTNU i Trondheim

Traineesteder: Viva IKS og Asker kommune

Gjennom masteren min analyserte jeg funksjonen på et sedimenteringsbasseng for overvann og gjorde en livssyklusanalyse for å undersøke klimagassutslipp i produksjon av kunstsnø. Det var sånn jeg, litt tilfeldig, vinklet meg inn mot vannbransjen. Den sterke parallellen mellom vann og studiet i industriell økologi er at vi jobber for et sirkulært samfunn der ressurser går i et lukket kretsløp – akkurat som vannet på jorda har gjort i all tid.

Da jeg nærmet meg slutten på studietiden og fortsatt var usikker på hva jeg ville, hvor jeg ville og syntes det å skulle starte rett i en fast jobb virket litt klaustrofobisk ble traineeprogrammet til Norsk Vann en veldig god løsning som jeg ikke har angret på siden. Jeg har fått lære bransjen fra forskjellige vinkler – fra et halvt år ute på drift med vedlikehold av VA-nettet til forvaltningsoppgaver innenfor overvann og vannmiljø, og så videre til prosjektsiden. For meg med miljøbakgrunn har det siste blant annet dreid seg om å utarbeide miljøoppfølgingsplaner for prosjekter. Det innebærer blant annet å sørge for tilstrekkelig fokus på god avfallshåndtering, unngå utslipp til vann og grunn, effektivisere transportbehov og bevare kultur – og naturverdier.

I tillegg til det faglige har det vært en kjempeerfaring å få oppleve tre forskjellige arbeidsmiljøer og se helheten og samspillet mellom de forskjellige rollene. Det er en verdifull erfaring som jeg tror det er vanskelig å skaffe seg på så kort tid uten å være en del av et traineeprogram. Ikke minst er jeg glad for det faglige og sosiale fellesskapet blant oss traineer, som gjerne ender opp med å diskutere VA over både en og to øl.

Vann er menneskets viktigste næringsmiddel og med mer ekstremvær i form av alt fra flommer til ekstrem tørke er vannbransjen definitivt en bransje for fremtiden!

Nicolai Rannestad Helgesen

Nicolai Rannestad Helgesen

Kull 3

Utdanning: Maskiningeniør, Universitetet i Sørøst-Norge

Traineesteder: Ringsaker kommune, Maskinanlegg AS og HIAS

Fikk raskt interesse for VA, da jeg så at mye av utdannelsen var svært anvendelig i bransjen. Strømningslære, 3D-moddelering, thermofysikk og hydraulikk er jo svært relevant for det jeg driver med i dag, samtidig synes jeg det er spennende å jobbe med miljørettede prosjekter. Det er viktig å understreke at det er mange spennende og komplekse utfordringer som skal løses i dag, og i fremtiden, og det ønsker jeg å være en del av. Rent vann og gode avløpssystemer er noe et hvert samfunn må ha.

TraineeVann fant jeg ut av ved en ren tilfeldighet. Det lå en PDF-presentasjon på intranettet ved studiestedet. Jeg søkte og fikk muligheten til å bli med på en fantastisk tid som trainee.

Gjennom trainee-tiden har jeg hatt mulighet til å jobbe med drift av VA-anlegg og lekkasjehåndtering i Ringsaker kommune, bygging av VA-tekniske anlegg hos en entreprenør (Maskinanlegg AS i Brumunddal), og nå prosjektering og optimalisering av nye og eksisterende anlegg for HIAS IKS i Stange.

Trainee perioden har vært genial ved at man får muligheten til å se bransjen fra ulike sider. Det har vært svært spennende og givende å få være med på så mye forskjellig gjennom perioden. Det å være trainee er noe jeg synes alle nyutdannede ingeniører skal gjennomføre. Praktisk erfaring kombinert med teoretisk bakgrunn tror jeg er veldig viktig. Spesielt hvis vi skal bygge anlegg som har levetid på 100år! Det er bare å komme seg ut i grøfta og sette kummer og legge rør.

Marte Fylkesnes

Marte Fylkesnes

Kull 3

Utdanning: Bygg og Miljøteknikk, NTNU 

Traineesteder: Kristiansand kommune og Sogndalen kommune

Jeg har en bachelor i Bygg og Miljøteknikk fra NTNU, med fordypning i teknisk planlegging der jeg skrev bacheloroppgave om vann og avløp.

Jeg tror det er få bransjer i dag som er så dagsaktuelle som det vannbransjen er. I løpet av min tid i TraineeVANN, har jeg fått oppleve to store flommer, jeg ser en signifikant lekkasjeprosent på vannfordelingsnettet, samt at kommuner bruker mye tid og ressurser på å transportere og rense fremmedvann i spillvannsnettet.

Ordningen har gitt meg stor variasjon av arbeidsoppgaver, alt fra modellering av spillvannsnett, til å være med på oppfølgingen i byggefasen av anlegg, til å være anleggsarbeider i grøft. Et unikt grunnlag jeg kommer til å ta med meg videre i fast jobb. Ordningen har også gitt meg et veldig bra inntrykk av kommunen som arbeidsgiver.

TraineeVANN er uten tvil en utrolig fin start på arbeidslivet for nyutdannede, en erfaring man kommer til å ta med seg hele vårt yrkesaktive liv. Ikke minst har ordningen gitt et godt nettverk blant traineene og vertsbedriftene.

Martin Stensland

Martin Stensland

Kull 3

Utdanning: Byggingeniør, Oslo MET

Traineesteder: Asker kommune, Norsk Vann og NIRAS Norge

Allerede første året på byggingeniørlinjen ved Oslo MET hadde jeg et ønske å kunne jobbe med noe som føltes meningsfylt og engasjerende. Vannbransjen oppfylte de kravene og det viste seg at de har mange spennende  utfordringer som må løses for fremtiden. Vi har store klimautfordringer og et mer komplekst og aldrende infrastruktur skaper trøbbel for oss alle. Vi snakker også om at dette er systemer som må fungere 24/7 for at vi skal kunne ha det samfunnet vi har i dag.

Som student ved byggingeniørlinjen kunne jeg velge å fordype meg i vann og miljøteknikk og ha det som hovedoppgave. I tillegg sørget jeg å få en relevant sommerjobb hos Vann og Avløpsetaten i Oslo kommune. Allikevel følte jeg meg ikke helt beredt på å gå inn i rollen som ingeniør innen VMT, redningen ble traineeordningen. Hos de forskjellige aktørene har jeg blitt rustet til å ta fatt på de fleste VMT-relaterte oppgavene som finnes hos kommuner og rådgivere.  Her har jeg jobbet med alt av fornyelsesplaner, modeller, prosjektering, forvaltning, beredskap og mye mer. Det er en unik mulighet å kunne jobbe hos tre forskjellige aktører som man kan i traineeVANN. Det gjør at man lærer utrolig mye på kort tid! Dessuten får man se mange sider ved bransjen, noe som gjør det lettere å vite hverandres roller og ikke minst mer kunnskap om hvor man kunne tenke å jobbe i fremtiden. 

Ordningen har virkelig svart til forventningene og jeg kan på det aller beste anbefale andre som vil ha en meningsfylt og spennende jobb å søke traineeVANN! Bransjen trenger flere engasjerte mennesker som vil være med å løfte vann og miljø inn i fremtiden. 

Merete Stange Sørum

Merete Stange Sørum

Kull 1

Utdanning: Environmental Engingeering, Michigan Technological University

Traineesteder: Oslo kommune, Norsk Vann og Norconsult

TraineeVANN er en unik mulighet til å se og oppleve mange sider av vannbransjen på kort tid. Opptaksdagen var en veldig positiv opplevelse. Jeg likte at det var en likeverdig interesse fra begge parter og at det var lagt godt til rette for at bedrifter og kandidater kunne snakke uformelt sammen, om ønsker og behov.

TraineeVANN  er en veldig god måte å få flere til å åpne øynene for alle mulighetene man har. Konsulentbransjen er veldig god på å rekruttere nyutdannede, og traineeordningen vil kunne belyse alle de spennende oppgavene man har i for eksempel kommunene og leverandørbedriftene.

Vangsvegen 143, 2321 Hamar

62 55 30 30 (sentralbord)

Ingrid Holøyen Skjærbakken

Twitter

Facebook